00:02 | GMT: 22:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PRAGMAFA

Data
Spółka
Wydarzenie
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRAGMAFA
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRAGMAFA
NWZA ws. zmiany statutu.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PRAGMAFA
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
PRAGMAFA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
PRAGMAFA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PRAGMAFA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PRAGMAFA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRAGMAFA
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRAGMAFA
ZWZA ws. m.in. podział zysku wypracowanego w 2017 r.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PRAGMAFA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRAGMAFA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 186.257 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PRAGMAFA
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PRAGMAFA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii D, wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru oraz zmiany statutu.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PRAGMAFA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2016 r. oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych spółki.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRAGMAFA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
PRAGMAFA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za 2015 rok.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
PRAGMAFA
Wypłata dywidendy 1,56 zł na akcję.
PRAGMAFA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,56 zł na akcję.
PRAGMAFA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,56 zł na akcję.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PRAGMAFA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 r.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za 2014 rok.
PRAGMAFA
NWZA ws. połączenia spółek Pragma Faktoring S.A. i Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PRAGMAFA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PRAGMAFA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PRAGMAFA
NWZA ws. wyboru członka RN.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRAGMAFA
Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję.
PRAGMAFA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,68 zł na akcję.
PRAGMAFA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,68 zł na akcję.
PRAGMAFA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012r.
PRAGMAFA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PRAGMAFA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PRAGMAFA
Wypłata dywidendy 1,66 zł na akcję.
PRAGMAFA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,66 zł na akcję.
PRAGMAFA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,66 zł na akcję.
PRAGMAFA
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PRAGMAFA
Publikacja raportu za 2011 rok.
PRAGMAFA
Wypłata dywidendy 4,09 zł na akcję.
PRAGMAFA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,09 zł na akcję.
PRAGMAFA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,09 zł na akcję.
PRAGMAFA
NWZA ws. przeznaczenia na dywidendę zysku z lat 2006 – 2010.
PRAGMAFA
NWZA ws. umorzenia nabytych akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia nabytych własnych, zmian statutu.
PRAGMAFA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso SA.
PRAGMAFA
Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso SA. (18 zł za akcję na okaziciela oraz po 25 zł za akcję imienną).
PRAGMAFA
WZA
PRAGMAFA
Początek notowań spółki GFPREMIUM (PRE) pod nazwą PRAGMAFA (PRF), w związku ze zmianą firmy.
PRAGMAFA
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz nowych zasad wynagradzania członków rady nadzorczej.
PRAGMAFA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso SA.
PRAGMAFA
Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Pragma Inkaso SA. (18 zł za akcję na okaziciela oraz po 25 zł za akcję imienną).
PRAGMAFA
NWZA


«Powrót do terminarza spółek