00:32 | GMT: 22:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PROLOG

Data
Spółka
Wydarzenie
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PROLOG
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
PROLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
PROLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,30 zł na akcję.
PROLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.
PROLOG
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PROLOG
NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PROLOG
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PROLOG
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
PROLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
PROLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
PROLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PROLOG
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PROLOG
Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
PROLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
PROLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
PROLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PROLOG
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PROLOG
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PROLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PROLOG
Publikacja raportu rok obrotowy 2015/2016.
PROLOG
Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2015/2016.
PROLOG
Publikacja raportu za V kwartał roku obrotowego 2015/2016.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
PROLOG
NWZA ws. zmiany statutu oraz odwołania dotychczasowych i powołania nowych członków RN.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PROLOG
Wypłata dywidendy 2,71 zł na akcję.
PROLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,71 zł na akcję.
PROLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,71 zł na akcję.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PROLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PROLOG
Publikacja raportu za 2014 rok.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PROLOG
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
PROLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
PROLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PROLOG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
PROLOG
Publikacja raportu za 2013 rok.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PROLOG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PROLOG
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PROLOG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PROLOG
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
PROLOG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
PROLOG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
PROLOG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PROLOG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PROLOG
Publikacja raportu za 2012 rok.
PROLOG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PROLOG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PROLOG
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek