05:24 | GMT: 03:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PRESTO

Data
Spółka
Wydarzenie
PRESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za 2019 rok.
PRESTO
NWZA ws. zmiany składu RN oraz powołania rewidenta.
PRESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PRESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
PRESTO
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PRESTO
Publikacja raportu za 2017 rok.
PRESTO
Scalenie akcji w stosunku 3:1.
PRESTO
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PRESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PRESTO
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PRESTO
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej.
PRESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PRESTO
NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D, zmiany statutu oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
PRESTO
Dzień pierwszego notowania na NC 50.000.000 akcji serii C oraz 2.516.601 akcji serii D.
PRESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PRESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
PRESTO
Publikacja raportu za 2016 rok.
PRESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PRESTO
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
PRESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PRESTO
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
PRESTO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PRESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
PRESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za 2015 rok.
PRESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PRESTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PRESTO
NWZA ws. zmiany statutu.
PRESTO
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
PRESTO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PRESTO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PRESTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
PRESTO
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZ z dnia 19 maja 2015 roku.
PRESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
PRESTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PRESTO
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
PRESTO
NWZA ws. emisji obligacji serii B.
PRESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PRESTO
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
PRESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PRESTO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
PRESTO
Publikacja raportu za 2013 rok.
PRESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PRESTO
NWZA ws. powołania członka RN oraz zgody na aport nieruchomości.
PRESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PRESTO
NWZA ws. zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 10 kwietnia 2013 roku.
PRESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PRESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz emisji obligacji.
PRESTO
Publikacja raportu za 2012 rok.
PRESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PRESTO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PRESTO
Pierwszy dzień notowań na NC 30.000.000 akcji serii A i 4.000.000 akcji serii B.
PRESTO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PRESTO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek