21:04 | GMT: 19:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLWAX

Data
Spółka
Wydarzenie
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
POLWAX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
POLWAX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za 2019 rok.
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
POLWAX
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
POLWAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
POLWAX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za 2018 rok.
POLWAX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
POLWAX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
POLWAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
POLWAX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za 2017 rok.
POLWAX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
POLWAX
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
POLWAX
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
POLWAX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 135.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
POLWAX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
POLWAX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POLWAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
POLWAX
Publikacja raportu za 2016 rok.
POLWAX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 150.000 akcji serii C oraz 82.375 akcji serii D.
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
POLWAX
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach obrotowych oraz środkach trwałych spółki oraz zmian w składzie RN.
POLWAX
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
POLWAX
Wypłata dywidendy 1,06 zł na akcję.
POLWAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,06 zł na akcję.
POLWAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,06 zł na akcję.
POLWAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
POLWAX
Publikacja raportu za 2015 rok.
POLWAX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.375 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
POLWAX
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
POLWAX
Wypłata dywidendy 1,22 zł na akcję.
POLWAX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,22 zł na akcję.
POLWAX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,22 zł na akcję.
POLWAX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
POLWAX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki oraz zmiany statutu.
POLWAX
Publikacja raportu za 2014 rok.
POLWAX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
POLWAX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
POLWAX
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C.
POLWAX
Zakończenie budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii B i C wśród inwestorów indywidualnych.
POLWAX
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii B i C wśród inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek