15:01 | GMT: 13:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
QUANTUM

Data
Spółka
Wydarzenie
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
QUANTUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
QUANTUM
Wypłata dywidendy 0,82 zł na akcję.
QUANTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,82 zł na akcję.
QUANTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.
QUANTUM
NWZA ws. wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018 oraz zmiany statutu.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
QUANTUM
Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.
QUANTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
QUANTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
QUANTUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
QUANTUM
Wypłata dywidendy 2,22 zł na akcję.
QUANTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,22 zł na akcję.
QUANTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,22 zł na akcję.
QUANTUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QUANTUM
Wypłata dywidendy 1,46 zł na akcję.
QUANTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,46 zł na akcję.
QUANTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,46 zł na akcję.
QUANTUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
QUANTUM
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
QUANTUM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
QUANTUM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
QUANTUM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
QUANTUM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
QUANTUM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
QUANTUM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Quantum Qguar Sp. z o.o.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
QUANTUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
QUANTUM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
QUANTUM
Wypłata dywidendy 0,68 zł na akcję.
QUANTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
QUANTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
QUANTUM
NWZA ws. zaksięgowania środków na kapitale zapasowym i podziału zysku za lata 1997-2011.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
QUANTUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
QUANTUM
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
QUANTUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
QUANTUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
QUANTUM
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
QUANTUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
QUANTUM
WZA
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
QUANTUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
QUANTUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.


«Powrót do terminarza spółek