00:33 | GMT: 22:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ROBINSON

Data
Spółka
Wydarzenie
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ROBINSON
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROBINSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROBINSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ROBINSON
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBINSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBINSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ROBINSON
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ROBINSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ROBINSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ROBINSON
Dzień pierwszego notowania na NC 306.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych oraz do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i w sprawie zmiany statutu.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ROBINSON
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup przez członka zarządu obligacji wyemitowanych przez spółkę.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ROBINSON
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ROBINSON
Pierwszy dzień notowań na NC 112.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ROBINSON
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ROBINSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ROBINSON
Publikacja raportu za 2012 rok.
ROBINSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ROBINSON
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i D.
ROBINSON
NWZA ws. powołania nowego członka RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian statutu, wyrażenia zgody na udzielenie przez członków zarządu poręczenia wekslowego za kredyt udzielony spółce przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i kredytów bankowych, jakie będą udzielane w przyszłości.
ROBINSON
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ROBINSON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ROBINSON
WZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy oraz skupu akcji własnych.
ROBINSON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ROBINSON
Publikacja raportu za 2011 rok.
ROBINSON
NWZA ws. uchylenia uchwały 4 WZA z 31 sierpnia 2011, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
ROBINSON
NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
ROBINSON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ROBINSON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek