04:14 | GMT: 02:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RELIGADEV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
RELIGADEV
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
RELIGADEV
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RELIGADEV
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RELIGADEV
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RELIGADEV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RELIGADEV
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
RELIGADEV
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
RELIGADEV
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RELIGADEV
Publikacja raportu za 2011 rok.
RELIGADEV
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC raportu rocznego za rok 2011.
RELIGADEV
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RELIGADEV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RELIGADEV
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
RELIGADEV
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RELIGADEV
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RELIGADEV
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek