15:34 | GMT: 13:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RAFAKO

Data
Spółka
Wydarzenie
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RAFAKO
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany w RN.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RAFAKO
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RAFAKO
NWZA ws. powołania członka RN.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAFAKO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
RAFAKO
Dzień ostatniego notowania na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
RAFAKO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RAFAKO
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
RAFAKO
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
RAFAKO
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek notowań na GPW praw poboru.
RAFAKO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RAFAKO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu oraz uzupełnienia przedmiotu działalności spółki.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RAFAKO
NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A., zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RAFAKO
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RAFAKO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
RAFAKO
Ostatni dzień notowania na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RAFAKO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
RAFAKO
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J.
RAFAKO
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii J.
RAFAKO
Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii J wśród inwestorów.
RAFAKO
Początek budowy księgi popytu na akcje serii J wśród inwestorów.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 12.02.2014r, wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach przedsiębiorstwa oraz zmian składzie RN.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RAFAKO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RAFAKO
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RAFAKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
RAFAKO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RAFAKO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RAFAKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
RAFAKO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmiany w składzie RN.
RAFAKO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
RAFAKO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
RAFAKO
NWZA ws. ustalenia liczby członków, zmiany w składzie RN i ustalenia wynagrodzenia członkom RN.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RAFAKO
Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
RAFAKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
RAFAKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
RAFAKO
WZA
RAFAKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RAFAKO
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek