15:06 | GMT: 13:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
RANKPROGR

Data
Spółka
Wydarzenie
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RANKPROGR
NWZA ws. powołania członka RN.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RANKPROGR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RANKPROGR
NWZA ws. połączenia spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o. oraz zmian w składzie RN.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2016.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia ze stratą w roku obrotowym 2015.
RANKPROGR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz likwidacji kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RANKPROGR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2, akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz zmian w składzie RN.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RANKPROGR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RANKPROGR
NWZA ws. wyboru członków RN i ustalenia sposób wynagrodzenia członków RN.
RANKPROGR
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RANKPROGR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RANKPROGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RANKPROGR
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz premii dla członków RN.
RANKPROGR
NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
RANKPROGR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RANKPROGR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 1,35 zł na akcję.
RANKPROGR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 1,35 zł na akcję.
RANKPROGR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
RANKPROGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RANKPROGR
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
RANKPROGR
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanie części przedsiębiorstwa.
RANKPROGR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
RANKPROGR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
RANKPROGR
WZA
RANKPROGR
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek