08:19 | GMT: 06:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
STARFIT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
STARFIT
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku (IV kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku (III kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku (II kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku (I kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku (IV kwartał roku obrotowego).
STARFIT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku (III kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku (II kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku (I kwartał roku obrotowego).
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku (V kwartał przedłużonego roku obrotowego).
STARFIT
NWZA ws. powołania nowych członków RN, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STARFIT
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
STARFIT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu oraz powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.
STARFIT
Publikacja raportu za 2015 rok.
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STARFIT
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
STARFIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej, uchwalenia kapitału docelowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru, zmiany roku obrachunkowego i podatkowego oraz zmiany statutu i in.
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STARFIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu.
STARFIT
Publikacja raportu za 2014 rok.
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STARFIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, J i K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i in.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
STARFIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F, G i H do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STARFIT
Pierwszy dzień notowań na NC 283.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
STARFIT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STARFIT
Publikacja raportu za 2013 rok.
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STARFIT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
STARFIT
Publikacja raportu za 2012 rok.
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STARFIT
Pierwszy dzień notowań na NC 750.000 akcji serii A i 268.000 akcji serii D.
STARFIT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STARFIT
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
STARFIT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
STARFIT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
STARFIT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
STARFIT
Publikacja raportu za 2011 rok.
STARFIT
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
STARFIT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STARFIT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
STARFIT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STARFIT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STARFIT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STARFIT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek