02:41 | GMT: 00:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
SFINKS

Data
Spółka
Wydarzenie
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SFINKS
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SFINKS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.
SFINKS
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SFINKS
NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2017 do 31.12.2017.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 1.12.2015 do 31.12.2016.
SFINKS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 413 338 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.12.2015 do 31.12.2016.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
SFINKS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 do 31.12.2016.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
NWZA ws. zmian statutu.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz dalszego istnienia spółki.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.01.2014 do 30.11.2015.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SFINKS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 236.842 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
SFINKS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG-Plus wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SFINKS
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SFINKS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.210.374 akcji serii K i 2.200.000 akcji serii L.
SFINKS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SFINKS
WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki, dochodzenia odszkodowania za szkodę przy sprawowaniu zarządu przez członków zarządu, wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SFINKS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SFINKS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SFINKS
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
SFINKS
NWZA ws. zmiany w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
SFINKS
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SFINKS
WZA
SFINKS
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
SFINKS
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
SFINKS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SFINKS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SFINKS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie, przyjęcia programu motywacyjnego.
SFINKS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek