04:04 | GMT: 02:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
SYGNITY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SYGNITY
NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie", ustanowienia programu motywacyjnego oraz zmiany statutu.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SYGNITY
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
SYGNITY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.703.705 akcji serii Z oraz 7.500.000 akcji serii AA.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SYGNITY
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SYGNITY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYGNITY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SYGNITY
ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 2 NWZ z 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz emisji obligacji w ramach programu emisji.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SYGNITY
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
SYGNITY
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru, zmian statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dalszego istnienia spółki.
SYGNITY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SYGNITY
NWZA ws. zmian w statucie, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
SYGNITY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.
SYGNITY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYGNITY
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SYGNITY
NWZA ws. zwiększenia liczby członków RN do 6 członków, wyboru nowego członka RN w ramach aktualnej kadencji oraz zmiany statutu.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2015 roku.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SYGNITY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 r. oraz nabycia akcji własnych.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SYGNITY
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 1 WZA z dnia 29 sierpnia 2011 r.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SYGNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
SYGNITY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2013, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
SYGNITY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.424 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SYGNITY
WZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2012 roku.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 21 miesięcy roku obrotowego 2011/2012.
SYGNITY
NWZA ws. powołania członków RN.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
SYGNITY
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
SYGNITY
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany w Regulaminie RN.
SYGNITY
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 21 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SYGNITY
NWZA ws. emisji obligacji w ramach programu emisji.
SYGNITY
WZA
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SYGNITY
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
SYGNITY
NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą: Sygnity Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz ze spółką pod firmą: "PROJEKTY BANKOWE POLSOFT" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SYGNITY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
SYGNITY
NWZA


«Powrót do terminarza spółek