18:02 | GMT: 16:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SMSKREDYT

Data
Spółka
Wydarzenie
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2019 rok.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SMSKREDYT
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2018 rok.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SMSKREDYT
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SMSKREDYT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SMSKREDYT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2017 do 31.12.2017 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2017 rok.
SMSKREDYT
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu spółki na złożenie oferty nabycia obligacji oraz zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SMSKREDYT
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
SMSKREDYT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
SMSKREDYT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
SMSKREDYT
NWZA ws. połączenia spółek SMS Kredyt Holding S.A. oraz SMS Invest Sp. z o.o.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2016 do 31.12.2016 oraz użycia kapitału zapasowego poprzez przeznaczenie części zgromadzonych na nim środków na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016, a także ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2016 rok.
SMSKREDYT
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SMSKREDYT
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2015 rok.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SMSKREDYT
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SMSKREDYT
NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchylenia uchwały 21 dotyczącej założeń Programu Motywacyjnego powziętej przez WZ 21 czerwca 2013, przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w latach 2015-2017, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru i in.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku oraz uchylenia uchwały nr 17 NWZA z 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2014 rok.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SMSKREDYT
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN oraz zmian w składzie RN.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SMSKREDYT
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 21, 27, 27a, 28, 31, 32, 33 ZWZA z 4 czerwca 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2013 rok.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SMSKREDYT
Pierwszy dzień notowań na NC 11.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SMSKREDYT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru, upoważniania zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za 2012 rok.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SMSKREDYT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SMSKREDYT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
SMSKREDYT
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 29.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy objęcia obligacji z członkiem RN.
SMSKREDYT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SMSKREDYT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SMSKREDYT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SMSKREDYT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SMSKREDYT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
SMSKREDYT
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SMSKREDYT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SMSKREDYT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek