19:30 | GMT: 17:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SPARKVC

Data
Spółka
Wydarzenie
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2019 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2018 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SPARKVC
NWZA ws. zmian statutu.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2017 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2016 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SPARKVC
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji otwartej, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SPARKVC
Początek notowań spółki ADVOCULAR (AOS) pod nazwą SPARKVC (SPK), w związku ze zmianą firmy.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2015 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SPARKVC
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu, zmiany statutu przez udzielenie upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w całości lub części, zmian w składzie RN.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SPARKVC
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2014 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SPARKVC
Początek notowań spółki EMMWH (EWH) pod nazwą ADVOCULAR (AOS), w związku ze zmianą firmy.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SPARKVC
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A2 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii A2 i ich wprowadzenia do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2013 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SPARKVC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SPARKVC
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
SPARKVC
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SPARKVC
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SPARKVC
Początek notowań spółki PSACAPITA (PSA) pod nazwą EMMWH (EWH), w związku ze zmianą firmy.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SPARKVC
NWZA ws. scalenia akcji, udzielenia upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SPARKVC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SPARKVC
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany firmy spółki, zmiany statutu oraz rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
SPARKVC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SPARKVC
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
SPARKVC
Publikacja raportu za 2012 rok.
SPARKVC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SPARKVC
Początek notowań spółki REKLAPL (RPL) pod nazwą PSACAPITA (PSA), w związku ze zmianą firmy
SPARKVC
Pierwszy dzień notowań na NC 31.357.193 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SPARKVC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SPARKVC
NWZA ws. zmiany w składzie RN, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany nazwy i siedziby spółki.
SPARKVC
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
SPARKVC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SPARKVC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek