18:20 | GMT: 16:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
SSI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SSI
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
SSI
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SSI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SSI
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SSI
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SSI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SSI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SSI
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2012r.
SSI
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SSI
Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SSI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SSI
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SSI
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SSI
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SSI
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2011 roku oraz emisji obligacji.
SSI
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
SSI
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SSI
Publikacja raportu za VII kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SSI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SSI
Publikacja raportu za VI kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SSI
Publikacja raportu za V kwartał roku obrotowego 2010/2011.
SSI
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SSI
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.


«Powrót do terminarza spółek