14:09 | GMT: 12:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
SYNKRET

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SYNKRET
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2013.
SYNKRET
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za 2013 rok.
SYNKRET
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SYNKRET
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 rok oraz dalszego istnienia spółki.
SYNKRET
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za 2012 rok.
SYNKRET
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SYNKRET
Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z indeksu NCIndex.
SYNKRET
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SYNKRET
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
SYNKRET
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SYNKRET
Publikacja raportu za 2011 rok.
SYNKRET
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SYNKRET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SYNKRET
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D.
SYNKRET
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SYNKRET
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek