18:13 | GMT: 16:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TELESTO

Data
Spółka
Wydarzenie
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2019 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TELESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2018 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TELESTO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2017 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
TELESTO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2016 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TELESTO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2015 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TELESTO
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN powoływanych na nową kadencję oraz powołania członków RN.
TELESTO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C i D, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup od Telesto Sp. z o.o. licencji.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2014 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TELESTO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2013 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TELESTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2012 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TELESTO
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
TELESTO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za 2011 rok.
TELESTO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
TELESTO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TELESTO
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany sposobu wynagradzania członków RN.
TELESTO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TELESTO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TELESTO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek