17:54 | GMT: 15:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TELESTR

Data
Spółka
Wydarzenie
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i lata ubiegłe.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TELESTR
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
TELESTR
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TELESTR
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
TELESTR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,80 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
TELESTR
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TELESTR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
TELESTR
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TELESTR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TELESTR
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podziału przez wydzielenie spółki oraz zmiany statutu.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TELESTR
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
TELESTR
Pierwszy dzień notowań na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TELESTR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TELESTR
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla zarządu na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
TELESTR
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustalenia wynagrodzenia RN w roku 2012, obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji, połączenia spółek Telestrada S.A. i TELE24 Sp. z o.o. oraz połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o., zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TELESTR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
TELESTR
WZA
TELESTR
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
TELESTR
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
TELESTR
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.


«Powrót do terminarza spółek