08:02 | GMT: 06:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
TORPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TORPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
TORPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
TORPOL
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TORPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TORPOL
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TORPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
TORPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
TORPOL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TORPOL
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TORPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TORPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok 2017.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TORPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TORPOL
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TORPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
TORPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
TORPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę za rok 2016.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TORPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
TORPOL
NWZA ws. powołania członka RN.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TORPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 zł na akcję.
TORPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,69 zł na akcję.
TORPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego za rok 2015.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TORPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TORPOL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
TORPOL
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
TORPOL
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 11,80 zł na 12,10 zł.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TORPOL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Projekt 03 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
TORPOL
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TORPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TORPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TORPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TORPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz TORPOL NORGE AS.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TORPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TORPOL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TORPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TORPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 7.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TORPOL
Ostatni dzień notowań na GPW 7.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TORPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TORPOL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
TORPOL
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
TORPOL
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
TORPOL
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych.
TORPOL
Początek budowy księgi popytu na akcje serii A i B wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek