21:14 | GMT: 19:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TOWERINV

Data
Spółka
Wydarzenie
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TOWERINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TOWERINV
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
TOWERINV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
TOWERINV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
TOWERINV
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2018 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TOWERINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TOWERINV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TOWERINV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
TOWERINV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TOWERINV
Dzień ostatniego notowania na GPW 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TOWERINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TOWERINV
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B. Wykluczenie z obrotu na NC.
TOWERINV
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TOWERINV
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TOWERINV
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej i w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TOWERINV
Budowa księgi popytu na akcje serii C.
TOWERINV
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 maja 2017 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TOWERINV
NWZA ws. sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru.
TOWERINV
ZWZA ws. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r.
TOWERINV
Dzień pierwszego notowania na NC 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.
TOWERINV
NWZA ws. powołania członka RN.
TOWERINV
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 oraz za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TOWERINV
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi oraz przyznania członkom RN wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TOWERINV
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TOWERINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TOWERINV
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 80.886 akcji serii A oraz 250.250 akcji serii B.


«Powrót do terminarza spółek