19:16 | GMT: 17:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TOPMEDICA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TOPMEDICA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za 2015 rok.
TOPMEDICA
Początek notowań spółki PTI (PTI) pod nazwą TOPMEDICA (TPM), w związku ze zmianą firmy.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TOPMEDICA
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie firmy i siedziby spółki, kontynuacji działalności spółki, wyrażenia zgody na prowadzenie przez zarząd spółki wielostronnych rozmów z potencjalnymi inwestorami, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz dokonania zmian osobowych w składzie RN.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TOPMEDICA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za 2014 rok.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TOPMEDICA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TOPMEDICA
ZWZA ws. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
TOPMEDICA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TOPMEDICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TOPMEDICA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
TOPMEDICA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku netto wynikającego ze zmiany zasad rachunkowości wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy, przyjęcia planu połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TOPMEDICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
TOPMEDICA
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TOPMEDICA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TOPMEDICA
WZA
TOPMEDICA
Publikacja raportu za 2010 rok.
TOPMEDICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TOPMEDICA
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.


«Powrót do terminarza spółek