04:46 | GMT: 02:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TRANSPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRANSPOL
NWZA ws. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TRANSPOL
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
TRANSPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
TRANSPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
TRANSPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TRANSPOL
NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz powołania członka RN.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRANSPOL
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
TRANSPOL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
TRANSPOL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
TRANSPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TRANSPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TRANSPOL
Dzień ostatniego notowania na GPW 8.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TRANSPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.175.000 akcji serii G, 792.711 akcji serii H oraz 8.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
TRANSPOL
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
TRANSPOL
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
TRANSPOL
Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
TRANSPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
TRANSPOL
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TRANSPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
TRANSPOL
NWZA ws. zmiany statutu.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TRANSPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TRANSPOL
NWZA ws. zmiany statutu.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TRANSPOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, odwołania z funkcji członka RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji na 5 (pięciu), powołania na członka RN.
TRANSPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
TRANSPOL
NWZA ws. podziału zysku za rok 2014.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TRANSPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TRANSPOL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TRANSPOL
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
TRANSPOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TRANSPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TRANSPOL
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
TRANSPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TRANSPOL
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TRANSPOL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
TRANSPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TRANSPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TRANSPOL
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
TRANSPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TRANSPOL
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TRANSPOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TRANSPOL
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TRANSPOL
Zakończenie zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
TRANSPOL
Początek zapisów na akcje w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów.
TRANSPOL
Zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów. Ustalenie ceny emisyjnej.
TRANSPOL
Początek budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.
TRANSPOL
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek