04:01 | GMT: 02:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
ULTGAMES

Data
Spółka
Wydarzenie
ULTGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ULTGAMES
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ULTGAMES
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
ULTGAMES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ULTGAMES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ULTGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ULTGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ULTGAMES
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu oraz zmiany statutu.
ULTGAMES
Publikacja raportu za 2019 rok.
ULTGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ULTGAMES
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
ULTGAMES
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ULTGAMES
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 230.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
ULTGAMES
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
ULTGAMES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ULTGAMES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ULTGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ULTGAMES
Dzień pierwszego notowania na NC 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ULTGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ULTGAMES
Publikacja raportu za 2018 rok.
ULTGAMES
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ULTGAMES
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki i praw do akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
ULTGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ULTGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ULTGAMES
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E.


«Powrót do terminarza spółek