01:08 | GMT: 23:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VARSAV

Data
Spółka
Wydarzenie
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za 2019 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VARSAV
Dzień pierwszego notowania na NC 10.308.571 akcji serii E oraz 2.000.000 akcji serii H.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za 2018 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VARSAV
Publikacja raportu za 2017 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VARSAV
Dzień pierwszego notowania na NC 2.095.200 akcji serii A, 571.428 akcji serii F, 3.000.000 akcji serii G.
VARSAV
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VARSAV
NWZA ws. zmiany przedmiotu działalności, zamiany akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję na akcje zwykłe na okaziciela, zamiany akcji imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za 2016 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VARSAV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
VARSAV
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VARSAV
Początek notowań spółki YOURIMAGE (YOU) pod nazwą VARSAVVR (VVR), w związku ze zmianą firmy.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VARSAV
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za 2015 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VARSAV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VARSAV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
VARSAV
Publikacja raportu za 2014 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VARSAV
Publikacja raportu za 2013 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VARSAV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
VARSAV
Publikacja raportu za 2012 rok.
VARSAV
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VARSAV
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VARSAV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VARSAV
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek