20:34 | GMT: 18:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WADEX

Data
Spółka
Wydarzenie
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WADEX
NWZA ws. upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
WADEX
Publikacja raportu za 2019 rok.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WADEX
Publikacja raportu za 2018 rok.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WADEX
Publikacja raportu za 2017 rok.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
WADEX
Publikacja raportu za 2016 rok.
WADEX
NWZA ws. powołania członka RN.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
WADEX
Publikacja raportu za 2015 rok.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
WADEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
WADEX
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WADEX
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WADEX
Publikacja raportu za 2013 rok.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i wypłaty dywidendy.
WADEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WADEX
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i wypłaty dywidendy.
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WADEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
WADEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WADEX
NWZA ws. udzielenia upoważnienia na nabycie akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WADEX
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WADEX
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
WADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
WADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
WADEX
WZA
WADEX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WADEX
Publikacja raportu za 2010 rok.
WADEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WADEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
WADEX
NWZA ws. ustalenia tekstu jednolitego statutu.
WADEX
Zakończenie zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych.
WADEX
Początek zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych i inwestorów indywidualnych.
WADEX
Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji serii C.
WADEX
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C.
WADEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
WADEX
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i B.
WADEX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
WADEX
Początek budowy księgi popytu na akcje serii C.
WADEX
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek