14:57 | GMT: 12:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
WBAY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WBAY
Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WBAY
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
WBAY
Publikacja raportu za 2017 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WBAY
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G.
WBAY
NWZA ws. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
WBAY
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
WBAY
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016.
WBAY
Publikacja raportu za 2016 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WBAY
NWZA ws. odwołania członków oraz powołania członków RN.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
WBAY
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.
WBAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WBAY
NWZA ws. emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stwierdzenia niedojścia do skutku emisji akcji serii G oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
WBAY
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014, kontynuowania działalności przez spółkę, rozszerzenia przedmiotu działalności i zmiany statutu.
WBAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WBAY
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
WBAY
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
WBAY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz wyboru członków RN.
WBAY
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
WBAY
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
WBAY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WBAY
NWZA ws. zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji oraz zmiany statutu.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WBAY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 albo przeznaczenia zysku za rok 2012.
WBAY
Publikacja raportu za 2012 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WBAY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WBAY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WBAY
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2011 albo przeznaczenia zysku za rok 2011, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
WBAY
Publikacja raportu za 2011 rok.
WBAY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WBAY
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
WBAY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WBAY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WBAY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
WBAY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WBAY
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
WBAY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WBAY
WZA
WBAY
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek