08:15 | GMT: 06:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
WODKAN

Data
Spółka
Wydarzenie
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2019 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
WODKAN
NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 i wyznaczenia celów zarządczych.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
WODKAN
NWZA ws. rozwiązania części kapitału zapasowego utworzonego z wypracowanych zysków i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za 2018 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2018 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
WODKAN
NWZA ws. odwołania ze składu RN i powołania do składu RN.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2017 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
WODKAN
NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 r. oraz zmian w składzie RN.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2016 rok.
WODKAN
NWZA ws. zaakceptowania realizacji i upoważnienia zarządu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” oraz powołania pełnomocników ds. realizacji tego projektu inwestycyjnego.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
WODKAN
NWZA ws. zmiany składu RN.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz przyznania nagrody rocznej członkowi zarządu.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2015 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WODKAN
NWZA ws. zmian w statucie.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
WODKAN
NWZA ws. zmian w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN i członków zarządu, zmian w statucie spółki i w regulaminie RN.
WODKAN
Publikacja raportu za 2014 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WODKAN
NWZA ws. powołania członka RN.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2013 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
WODKAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2012 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WODKAN
NWZA ws. zmian w statucie, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WODKAN
NWZA
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WODKAN
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
WODKAN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
WODKAN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
WODKAN
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
WODKAN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za 2011 rok.
WODKAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WODKAN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WODKAN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WODKAN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek