02:45 | GMT: 00:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
WORKSERV

Data
Spółka
Wydarzenie
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku.
WORKSERV
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WORKSERV
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WORKSERV
NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
WORKSERV
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wygenerowanego w 2018 roku.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WORKSERV
NWZA ws. zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WORKSERV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 171.750 akcji serii R, 225.750 akcji serii U, 98.315 akcji serii W.
WORKSERV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WORKSERV
NWZA ws. zmian w składzie RN.
WORKSERV
NWZA ws. zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WORKSERV
NWZA ws. określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich oraz emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F i nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y oraz zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2017 roku.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WORKSERV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WORKSERV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii X oraz zmiany statutu.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2016 roku.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WORKSERV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej oraz zmiany statutu.
WORKSERV
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę, jako zastawcę, zneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r., zmian statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
WORKSERV
NWZA ws. zmian statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
WORKSERV
NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji oraz przeprowadzenia zmian osobowych w RN.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WORKSERV
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
WORKSERV
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe oraz uruchomienia programu emisji obligacji.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WORKSERV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.316 akcji zwykłych na okaziciela serii T.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
WORKSERV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
WORKSERV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za 2014 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WORKSERV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
WORKSERV
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii S w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
WORKSERV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.511 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
WORKSERV
NWZA ws. zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
WORKSERV
NWZA ws. powołania członka RN.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
WORKSERV
NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WORKSERV
NWZA ws. zmiany treści statutu oraz zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej.
WORKSERV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WORKSERV
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
WORKSERV
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
WORKSERV
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
WORKSERV
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WORKSERV
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
WORKSERV
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WORKSERV
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
WORKSERV
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WORKSERV
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
WORKSERV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
WORKSERV
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, K i L.
WORKSERV
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
WORKSERV
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
WORKSERV
Debiut spółki na GPW.
WORKSERV
Zakończenie zapisów na akcje oferowane.
WORKSERV
Początek zapisów na akcje oferowane.
WORKSERV
Zakończenie budowy księgi popytu.
WORKSERV
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek