10:42 | GMT: 08:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZUE

Data
Spółka
Wydarzenie
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZUE
Wypłata dywidendy 0,33 zł na jedną akcję.
ZUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na jedną akcję.
ZUE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na jedną akcję.
ZUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ZUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZUE
NWZA ws. m.in. utworzenia kapitału rezerwowego w celu wykupu akcji własnych.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ZUE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.030.083 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ZUE
NWZA ws. połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC, dematerializacji akcji C oraz zmiany statutu.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZUE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ZUE
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ZUE
WZA
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ZUE
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
ZUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ZUE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ZUE
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
ZUE
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ZUE
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek