16:30 | GMT: 14:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ASR 
NC 
 
NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz powołania członka rady nadzorczej.
B3S 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BRS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
DRE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ECK 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego.
GRC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
IAG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
KSG 
GPW 
 
Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
LBT 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
NWN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 0,22 euro na akcję.
PCG 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz odpowiednich zmian statutu.
TLV 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.