18:01 | GMT: 16:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
ARA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BIM 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DTR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FOR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IFR 
GPW 
 
WZA
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KSG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MDS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NWN 
GPW 
 
Początek notowań spółki NEWWORLDR (NWR) pod nazwą NEWWORLDN (NWN). Zmiana dokonana na wniosek spółki.
NWR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PCI 
GPW 
 
WZA
OIL 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
QRS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
STR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SNS 
GPW 
 
WZA
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.