18:04 | GMT: 16:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATC 
GPW 
 
WZA
ARC 
GPW 
 
WZA
ELZ 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 3,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Comp SA.
ENE 
GPW 
 
Zakończenie (do godz. 17:00) przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Do godz. 15:00 budowanie księgi popytu.
GOL 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IDT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
KPL 
GPW 
 
Ostatni dzień obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
OPG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PEL 
GPW 
 
WZA
PJP 
GPW 
 
WZA
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
SWG 
GPW 
 
WZA
SFS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
STF 
GPW 
 
WZA
SZR 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka rady nadzorczej.
UCG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 euro na akcję.
HNZ.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.