11:40 | GMT: 09:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,17 zł na akcję.
AST 
GPW 
 
WZA
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
FFO 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ICM 
NC 
 
WZA
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
MAX 
NC 
 
WZA
MBW 
GPW 
 
Wznowienie (od godz. 13:00) obrotu akcjami.
OVO 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu.
PLX 
GPW 
 
WZA
PLG 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
QMK 
GPW 
 
WZA
TMP 
NC 
 
WZA
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.