09:55 | GMT: 07:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6 009 000 akcji zwykłych na okaziciela.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AMB 
GPW 
 
WZA
BTG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D z kwoty 0,01 zł do kwoty 0,10 zł, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości, emisji obligacji oraz zmian w statucie.
EFK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
GTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
IVC 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za 2010 rok.
MMC 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
PUN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
TLO 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany sposobu wynagradzania członków RN.
ZMT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
PUE 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F.