11:00 | GMT: 09:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników.
HUB 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KCH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PPS 
GPW 
 
NWZA ws. publicznej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz wyrażenia zgody na przedłużenie okresu trwania programu emisji papierów dłużnych.
PLF 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru.
RNK 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
MSC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 72 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International oraz Framondi.
SNS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
WPX 
NC 
 
Początek notowań spółki PINOTCARO (PCR) pod nazwą WEGLOPEX (WPX), w związku ze zmianą firmy.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.