17:48 | GMT: 15:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
TPE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.
ACS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 euro na akcję.
CPA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EKA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GCN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GEM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru.
HEF 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
CAR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ITX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IMX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 rok.
KGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2012 roku.
MBR 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EMF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NDA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PXM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PRG 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz prowadzenia sprawozdań finansowych wg MSF i MSSF.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
SKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
WWL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AAPL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.