11:14 | GMT: 09:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ADS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
ALT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
APL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ARA 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:2.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATE 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
AWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
COD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
COM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CRS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
DEV 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru w zamian za wkład niepieniężny.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ECH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EPD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EMK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
FCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FTE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GRL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HBP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
HDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
HYP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IDM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
JAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
LRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LSI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MDI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MON 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PGS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PHO 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na transfer aktywów ze spółki do podmiotów powiązanych, wyrażenia zgody na zawarcie umów na podstawie których spółka udzieli pożyczki podmiotom powiązanym oraz wyboru członka RN.
PLJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
POL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PRT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
QRK 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz połączenia ze spółką BIO-MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
RUN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
SNW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
VIN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WLT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WOJ 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
YWL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ZST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NYX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.