15:25 | GMT: 13:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 oraz za cały 2011 rok.
ESC 
NC 
 
Notowanie na NC praw poboru akcji serii F.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IGN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MDS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NEU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CNG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ODL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ORN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RNK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz premii dla członków RN.
RES 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
RVU 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SON 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
ZUK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SNX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011.
MSC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
YCO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 zł na akcję.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.