16:41 | GMT: 14:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ABK 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 oraz za cały 2011 rok.
APN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BRK 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii M.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CKL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EFE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 06.10.2010 do 31.12.2011, zmiany siedziby spółki oraz zmian w składzie RN.
ERN 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ESS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
FER 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej, udzielenia zgody zarządowi do nabywania akcji własnych.
GIW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GRN 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz zmiany statutu.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Początek notowań spółki INDEXCOP (ICI) pod nazwą IDH (IDH), w związku ze zmianą firmy.
GKI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok, zakupu nieruchomości przez spółkę zależą od członka zarządu, wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zakładu "Stocznia Pomerania" a rzecz spółki zależnej.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KRC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MAG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MBR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NET 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 019 366 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPT 
NC 
 
Początek notowań spółki TELECOMMD (TCM) pod nazwą OPTIZENLB (OPT), w związku ze zmianą firmy.
PCG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PEK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SKA 
GPW 
 
Początek zapisów a sprzedaż akcji po 31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
SOB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
STX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
STR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
YCO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł na akcję.
BMC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
CSCO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
EON.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.