11:35 | GMT: 09:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ABE 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AIT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AQU 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ABS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
AZC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BAK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BPM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CFL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CRM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DEM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DRE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 i za cały 2011 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HRP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HOR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IPX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
JPR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KPL 
GPW 
 
WZA
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MTR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 8/NWZ/2011 NWZA z 3 czerwca 2011, w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii B, uchylenia uchwały nr 36/ZWZ/2011 ZWZA z 20 kwietnia 2011 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C i D.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PSW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PHR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia prawa poboru.
PHR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PRC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PRV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
PUN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SGR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SEA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
STK 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MSC 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
TLX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TPM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
UTD 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
URL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZLR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.