18:15 | GMT: 16:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
APN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
APO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
AQU 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i wypłaty dywidendy.
ARC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
AST 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
ASP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BCI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BRG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BPN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
BLU 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BMI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
CLM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DYW 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
EMP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 56,41 zł na akcję.
ENI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ETR 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
wykres F24
F24 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GCI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GEO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
HFT 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IPC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
IPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IZB 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KKM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KOM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrachunkowy 2011.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
LTX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
LSI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i skupu akcji własnych.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
LZM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MBF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MNC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
wykres MEW
MSA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MZN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
ORB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
OBL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PHR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PHO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PLG 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
POS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PRF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,66 zł na akcję.
RFK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
RES 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcia w niej 100% udziałów.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SHG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
TOS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TFO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
TOA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
U2K 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
WAP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
WPX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.