12:15 | GMT: 10:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
AOL 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
API 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych, wypłaty zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
ARX 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 13 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
BFT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
BGD 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
BL5 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2011.
ECD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
EDI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
ERN 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
EUC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
EUI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym w 2011.
FFI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
wykres FON
FON 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
BHW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 r.
ITG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
PGD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PLZ 
GPW 
 
WZA
PGM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SGR 
GPW 
 
WZA
SCM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SUN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
TIG 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.
TER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,14 zł na akcję.
VAR 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
PUE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.