16:51 | GMT: 14:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 na akcję.
ADA 
NC 
 
WZA
EAT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ARR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
BDZ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
CSR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
COD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,37 zł na akcję.
FPO 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GCH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
HPS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
HYP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
LRK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
LBT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
MRK 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
MRG 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
MEX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PLA 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Automatyki POLNA SA.
SPK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla zarządu za 2011 rok i sposobu jej wypłacania oraz podziału zysku za 2011 rok.
WRL 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy, umorzenia części akcji serii F oraz emisji akcji serii G i podwyższenia kapitału zakładowego oraz scalenia akcji.
WIS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
WST 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
YWL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ZRE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2011 rok.