11:56 | GMT: 09:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
TPE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
API 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
BAK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
CKL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG oraz WIG-Poland.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 45 CZK na akcję.
DUO 
GPW 
 
Początek notowań spółki CPENERGIA (CPE) pod nazwą DUON (DUO), w związku ze zmianą firmy.
ECR 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GRI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
HRC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
IFC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MGF 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MSO 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bisantio Investments.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tell SA.
OPT 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
PCX 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
PRI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
PXY 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
RCU 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru.
RCA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok 2011.
SKA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
PUE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.