09:01 | GMT: 07:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ACS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CMR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DLK 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DMZ 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ESC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GRI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IND 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
K2I 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KRI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ZAP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 110 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SMA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 1 stycznia 2011 / 30 września 2012.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.