12:08 | GMT: 10:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 euro na akcję.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CER 
NC 
 
Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela oraz zmiany w statucie.
COG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ETL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LSR 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
OPN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PGD 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PAR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RHD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SME 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TOA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
XPL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
YOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
HNZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.