17:08 | GMT: 15:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AMB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EKA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o. na 7 zł. Zakończenie zapisów.
EXL 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
GNG 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:500.
MRH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IBC 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KRC 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LYD 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MDI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
OEG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PFD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i in.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TLT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.