13:21 | GMT: 11:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w statucie.
AGT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BRS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Boryszew SA ze spółką Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina SA, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 z dnia 20 marca 2012 roku NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
JRH 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
KOM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrachunkowego 2012.
LZM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN oraz utworzenia celowego funduszu rezerwowego, zwanego funduszem dywidendowym.
PRC 
GPW 
 
NWZA ws. pokrycia części strat spółki z lat ubiegłych kwotą pochodzącą z zysku za rok 2011, obniżenia kapitału zakładowego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu i in.
SWG 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN.
WXF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I-III kwartał 2012 roku.
WAS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w statucie.
WES 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.