11:58 | GMT: 09:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
API 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
CAI 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz dalszego istnienia spółki.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
NWZA ws. określenia liczby członków RN, zmian w składzie osobowym RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru.
FHD 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
GNB 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
ICP 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NIN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ZWC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 4 zł na akcję.