05:52 | GMT: 03:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Publikacja szacunków wybranych danych operacyjnych i finansowych za IV kwartał i cały 2012 rok.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
01C 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 rok.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GNT 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji serii ZB zamiennych na akcje serii T i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmiany statutu, scalenia (połączenia) akcji oraz rekomendowania RN wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl Spółka Akcyjna.
IGN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i E.
KKH 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PLF 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmian statutu.
RHD 
GPW 
 
NWZA
RNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
SOB 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2012 rok.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
MC.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2012 rok.